perjantai, 11. maaliskuu 2011

Turun päivähoito kriisissä


Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta käsitteli kokouksessaan 9.3. lautakunnan vastausta kaupunginhallituksen jäsenen Piia Elon selvityspyyntöön. Selvityspyyntö koski perhepäivähoito- ja päivä-hoitopalveluiden järjestämistä. Elo tiedusteli kaupungin kyvystä hoitaa päivähoito syntyvyyden ollessa nousussa.

Selvityksestä käy ilmi, että toimenpiteisiin on ryhdytty. Tosiasia kuitenkin on, että päivähoitopaikkatilanne Turussa on surkea. Lapsia on päivähoidossa nyt parisataa enemmän kuin vuosi sitten tähän aikaan. Lisäksi päivähoitopaikkaa odottaa usea perhe. Karkeasti ottaen tarvitsisimme heti viisi uutta päiväkotia.

Joitakin päiväkotitiloja joudutaan sulkemaan remontin vuoksi. Mm. Kellonsoittajankadun suuri päiväkoti suljetaan lähiaikoina uudisrakennushankkeen tieltä, ja nämä lapset on kyettävä sijoittamaan muihin päivähoitoyksiköihin. Lisäksi perhepäivähoitajien määrä laskee jatkuvasti, uusia perhepäivähoitajia ei saada rekrytoitua eläköitymistä vastaavaa määrää. Kaupungissa toimivat yksityiset päiväkodit ovat täynnä. Vuosi sitten kaupunki päätti luopua eräistä päivähoitotiloistaan. Suurin osa näistä tiloista on päätöksestä huolimatta pidetty toiminnassa tilanteen helpottamiseksi. Keskiviikkona lautakunta päätti vuokrata lisätilaa seurakunnalta Hannunniitussa. Tämä helpottaa hiukan, tosin ei missään nimessä riittävästi, itäisen Turun tilannetta.

Varhaiskasvatus siirtyi opetustoimeen viime elokuussa. Sen jälkeen on käynyt selväksi se surullinen tosiseikka, että jo vuosia sosiaali- ja terveystoimi on laiminlyönyt kaupungin varhaiskasvatusta. Toiminta on ollut alibudjetoitua, siihen ei ole panostettu, eikä sitä ei ole kehitetty vastaamaan tulevaisuuden näkymiä. Kasvatus- ja opetustoimi on nyt tiukan paikan edessä; miten selvitä näistä haasteista nopeasti, jotta turkulaisille perheille kyetään takaamaan laadukkaat ja saavutettavat päivähoitopalvelut?
 

maanantai, 31. toukokuu 2010

Valtuustoaloite päivähoidon palvelutakuusta

Terveisiä kaupunginvaltuuston kokouksesta. Jätin valtuustoaloitteen päivähoidon palvelutakuun käyttöönottomahdollisuuksien selvittämisestä. Aloite kuuluu seuraavasti:

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Turussa selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön Oulun kaupungin tavoin päivähoidon palvelutakuu, joka takaa lapselle mahdollisuuden palata samaan hoitopaikkaan hoitotauon jälkeen.

Käytännön mukaan, mikäli perheen kokopäivähoidon tarve loppuu, perhe voi luopua kokopäivähoitopaikasta kuukautta pidemmäksi ajaksi. Tästä tehdään palvelutakuusopimus. Kun perheelle tulee tarve siirtyä takaisin kokopäivähoitoon, tarjotaan viimeistään viikon kuluessa asian tiedoksi saamisesta hoitopaikka samasta päiväkodista.


Tämä olisi hyvin toimivana käytäntönä merkittävä asia perheille, joissa esimerkiksi äiti on jäämässä seuraavan lapsen johdosta äitiyslomalle, tai jompi kumpi vanhemmista jää työttömäksi. Lapsi uskallettaisiin ottaa päivähoidosta kotiin, jos olisi takuu, että lapsi pääsisi takaisin tuttuun päiväkotiin. Tällä hetkellähän monet perheet eivät uskalla ottaa vanhempaa lasta kotiin, koska ajatellaan, että on helpompaa yrittää saada lähipäiväkotiin yksi uusi paikka, nuorimmalle, kuin useampaa uutta paikkaa. Selvitettävä tietysti on, että tällainen takuu ei johda ryhmien ylitäyttöön. Tai siihen, että johonkin päiväkotiin joutuu jonottamaan pitkiä aikoja, koska paikkoja varataan kotona oleville lapsille.

keskiviikko, 19. toukokuu 2010

Voiko ammattiin erikoistua vuodessa?

Poru nukketeatterin ja sirkuksen koulutusten lakkautusten ympärillä kiihtyy. Päivän Turun Sanomissa Opetusministeriön virkamies väittää, että aloite lopettamiseen olisi tullut Turusta. Turku sanoo, että OPM oli päätöksensä jo tehnyt kun neuvotteluihin mentiin. Uunituore apulaiskaupunginjohtaja Ari Korhonen väläyttää jo päätöksen perumista; ”Päätöstä voi seurata uusi päätös”. Lohdullista.

Ihmetyttää vain tuo Korhosen ilo erikoistumisopinnoista. Täydennyskoulutuksen järjestämät erikoistumisopinnot ovat yleensä 30 opintopisteen laajuisia, jo olemassa olevaa osaamista täydentäviä opintoja. Ne suoritetaan osa-aikaisena opiskeluna, esimerkiksi työn ohessa, yhden vuoden aikana. Tämä on täysin eri asia, kuin neljän vuoden tutkintoon johtava koulutus, jonka laajuus on 240 op. Jota monet sirkuksesta valmistuneet täydentävät vielä vaativilla maisteriopinnoilla ulkomaisissa huippuoppilaitoksissa.

Erikoistumisopintoihin osallistuvalla on siis oltava alla vankka pohjakoulutus. Joka nyt tehdyllä päätöksellä loppuu molemmilta aloilta Suomessa kokonaan. Outoa, että OPM:n virkamiehillä, AMK:n rehtoreilla ja ammattikorkeakoulusta vastaavalla apulaiskaupunginjohtajalla ei ole asiantuntemusta erottaa näitä kahta koulutustyyppiä toisistaan.
 

tiistai, 18. toukokuu 2010

Sirkuksen ja nukketeatterin opetuksen kuolinisku

Taideakatemian sirkuksen ja nukketeatterin koulutukset ajetaan alas. Turku menettää koulutuskenttänsä kirkkaimpia helmiä. Tästä on sovittu Turun AMK:n johdon ja Opetusministeriön välisissä tulos- ja tavoiteneuvotteluissa viime viikolla. Henkilökunnalle asiasta on tiedotettu vain oppilaitoksen intran kautta.

Miksi juuri nämä spesiaalit alat päätetään lopettaa? AMK:n rehtori Juha Kettunen sanoo tänään Turun Sanomissa, että Diakin viestinnän koulutuksen siirtymisellä Taideakatemiaan on osansa tässä päätöksessä. Eli myöntää, että jo kertaalleen lopetustuomion saanut koulutus saatiin nukkiksen ja sirkuksen hinnalla. Kettunen sanoo, että "Ministeriö kysyi viime keskiviikkona käydyissä tavoiteneuvotteluissa, mistä olemme valmiit luopumaan ja näihin päädyttiin." Miksi juuri näihin koulutuksiin? Näitä ei ole missään muualla Suomessa. Koulutukset ovat pohjoismaalaisittainkin ainutlaatuisia. Nukketeatteria ei opeteta muualla Pohjoismaissa tai Baltiassa. Sirkuksen koulutus arvostetaan erittäin korkealle Euroopan sirkuskoulujen yhteistyöverkostossa Fedec:ssä. Valmistuneet sijoittuvat työelämään erittäin hyvin, esimerkiksi keväällä 2008 valmistuneet ovat kaikki sijoittuneet sirkuksen työelämään: opettajiksi, ohjaajiksi ja esiintyjiksi

Kettunen sanoo, että Opetusministeriön mukaan Turun AMK:lla on liian laaja kirjo kulttuurin koulutusta. Samoissa neuvotteluissa TuAMK:lle myönnettiin kuitenkin myös uutta koulutusta, eli Diakista siirtyvä viestinnän koulutus sekä aivan uusi elokuvan ja tv:n koulutusohjelma. Tässä ei ole mitään logiikkaa, jos samaan aikaan vaaditaan koulutusten lakkauttamista. Turulta viedään vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä, kaupungin pitää nyt laittaa ministeriölle hanttiin. Onko ministeriössä suunnitelmia siirtää nämä koulutukset jonnekin muualle? Tällä päätöksella nimittäin molempien alojen korkeakoulutus loppuu Suomesta kokonaan.

Nukketeatteri ja sirkus on nostettu kärkeen myös Turun kulttuuripääkaupunkihakemuksessa sekä ensi vuoden ohjelmassa. On irvokasta ja katastrofaalista, että vuodesta 2011 ei tulekaan sirkuksen ja nukketeatterin juhlaa, vaan ainutlaatuisten, vetovoimaisten koulutusten requiem ja surujuhla.

PS. Sirkuksen valmistuvien opinnäytetyöfestivaali Grande Finale alkaa lauantaina. Kannattaa nauttia, kun vielä voi.
 

keskiviikko, 24. maaliskuu 2010

Palveluseteli - moka vai mahdollisuus?

Huh. Takana on erittäin mielenkiintoinen keskustelutilaisuus päivähoidosta ja palveluseteleistä. Kiihkeään keskusteluun osallistuivat runsaslukuisen yleisön lisäksi asiantuntevat vieraamme (ks. edellinen postaukseni). Lisäksi kuulijoihin lukeutui myös opetustoimenjohtaja, jonka alaisuuteen varhaiskasvatus syksyllä siirtyy. Kiitos vielä kaikille osallistujille! Pääviesti oli, että hiljattain alkaneessa palvelusetelissä on vielä aukkoja ja parannettavaa, eli töitä on tehtävä vielä rutkasti, ennen kuin se on varteenotettava vaihtoehto päivähoidon järjestämisessä. Mutta jos muutoksia saadaan tehtyä, palvelusetelistä saattaa tulla erittäin toimiva väline. Itselleni jäi sellainen tuntu, että viestit menivät perille. Peruspalvelulautakunta käsittelee palveluseteliä jo huomisessa kokouksessaan, ja itse toivon, että ainakin kattohintaa nostettaisiin. Nyt se on auttamatta liian alhainen, jotta yksityiset päiväkodit sillä pystyisivät laadukasta palvelua tuottamaan. Muita ongelmia ovat mm. sisaralennuksen puute ja vapaat kesäkuukaudet, sekä erityisen tuen tarpeen toteuttaminen.

Eihän mikään järjestelmä ole valmis heti syntyessään. Mutta lapsiperheet, joita tämä asia koskettaa, ovat todella hätää kärsimässä. Oikeaa ja riittävää tietoa ei ole ollut saatavilla, ja päivähoito on nyt liian monen muutoksen edessä. Ihmetyttääkin, miksi juuri päivähoito (jolla on juuri edessään jo melko pitkään tiedossa ollut siirto toiseen hallintokuntaan) on valittu kokeilun kohteeksi.

Meidän peruspalveluista huolta kantavien poliitikkojen pitää jatkossa taistella entistä kiivaammin valtuuston budjettineuvotteluissa, jotta rahat riittävät perustarpeisiin. Virkamiehiltä toivoisin, että asioiden valmisteluprosesseihin otettaisiin aidosti mukaan ne tahot, joita kyseessä oleva asia koskee. Ehkä ainakin osa näistä ongelmista olisi vältetty jo etukäteen, jos esimerkiksi yksityisen palveluntuottajan näkökulmaa olisi kuultu hyvissä ajoin. Kentällä se asiantuntemus on.